1.     Asistența de specialitate

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoara o activitate cu risc pentru sănătatea populație.

·        termen de soluționare maxim 20 zile lucrătoare

·        tarif certificare 200 lei

·        taxă de urgență 50 lei

 

Documente necesare

a) cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

b) schiță de amplasare în zonă, cu menționarea vecinătăților imediate, după caz;

c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcționale, destinația spațiilor și suprafețele acestora, după caz;

d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului și a activității care se desfășoară sau se va desfășura în acesta, după caz;

e) dovada achitării tarifului de asistență de specialitate de sănătate publică.

f) Certificat de urbanism