1.     Asistenta de specialitate

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea si modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei.

termen de solutionare maxim 20 zile lucratoare

tarif certificare 200 lei

taxa de urgenta 50 lei

Documente necesare

a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in Anexa nr. 3;

b) schita de amplasare in zona, cu mentionarea vecinatatilor imediate, dupa caz;

c) proiectul obiectivului din care sa reiasa circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, dupa caz;

d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, dupa caz;

e) dovada achitarii tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica.

f) Certificat de urbanism