1.     Certificarea conformitatii

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica este procedura administrativa prin care se efectueaza evaluarea conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei.

termen de solutionare maxim 20 zile lucratoare

tarif certificare 200 lei

taxa de urgenta 50 lei (termen de solutionare maxim 5 zile lucratoare)

Documente necesare

a) Cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in Anexa nr. 3;

b) Memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate;

c) Dovada achitarii tarifului de certificare.