1.     Certificarea conformității

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este procedură administrativă prin care se efectuează evaluarea conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populației.

·        termen de soluționare maxim 20 zile lucrătoare

·        tarif certificare 200 lei

·        taxă de urgență 50 lei (termen de soluționare maxim 5 zile lucrătoare)

 

Documente necesare

a) Cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

b) Memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c) Dovada achitării tarifului de certificare.