1.     Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Autorizarea sanitară a funcționării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmește referatul de evaluare și eliberează autorizația sanitară de funcționare sau notificarea de respingere a acesteia.

·        obligatorie pentru desfașurarea următoarelor activități, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

a) tratarea și distribuția apei potabile;

b) producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

c) fabricarea gheții pentru consum uman din apa potabilă;

d) amenajarea zonelor naturale de îmbaiere;

e) activități de asistență medicală spitalicească;

f) activități de asistență medicală generală;

g) activități de asistență medicală specializată;

h) activități de asistență stomatologică;

i) activități ale centrelor de îngrijire medicală;

j) activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;

k) activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;

l) alte activități referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.

m) activități de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

·        Autorizația sanitară de funcționare pentru activitățile menționate la lit. a)-e) se vizează anual.

·        termen de soluționare maxim 20 zile lucrătoare

·        tarif autorizare 300 lei

·        taxă de urgență 50 lei (termen de soluționare maxim 5 zile lucrătoare)

 

Documente necesare

a. cerere semnată de titularul activității /administrator – Anexa nr. 3

b. dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;

c. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;

d. declarația pe propria răspundere că spațiul pentru care se solicită autorizarea este deținut legal și nu face obiectul vreunui litigiu;

e. în funcție de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului.