1.     Autorizarea sanitara in baza referatului de evaluare

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare este procedura administrativa prin care autoritatea competenta evalueaza conformitatea obiectivului, intocmeste referatul de evaluare si elibereaza autorizatia sanitara de functionare sau notificarea de respingere a acesteia.

- obligatorie pentru desfasurarea urmatoarelor activitati, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

a) tratarea si distributia apei potabile;

b) productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;

c) fabricarea ghetii pentru consum uman din apa potabila;

d) amenajarea zonelor naturale de imbaiere;

e) activitati de asistenta medicala spitaliceasca;

f) activitati de asistenta medicala generala;

g) activitati de asistenta medicala specializata;

h) activitati de asistenta stomatologica;

i) activitati ale centrelor de ingrijire medicala;

j) activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;

k) activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;

l) alte activitati referitoare la sanatatea umana, conform reglementarilor legale in vigoare.

m) activitati de piercing, tatuare artistica, tatuare cosmetica, implantare dermala.

Autorizatia sanitara de functionare pentru activitatile mentionate la lit. a)-e) se vizeaza anual.

termen de solutionare maxim 20 zile lucratoare

tarif autorizare 300 lei

taxa de urgenta 50 lei (termen de solutionare maxim 5 zile lucratoare)

 

Documente necesare

a. cerere semnata de titularul activitatii /administrator - Anexa nr. 3

b. dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, in vigoare;

c. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara, dupa caz;

d. declaratia pe propria raspundere ca spatiul pentru care se solicita autorizarea este detinut legal si nu face obiectul vreunui litigiu;

e. in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului.