1.     Autorizare sanitara a functionarii in baza declaratiei pe propria raspundere

(Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere este procedura administrativa prin care autoritatea competenta inregistreaza declaratia pe propria raspundere referitoare la respectarea reglementarilor legale incidente domeniului si este instiintata si solicitata pentru verificarea conformitatii.

- se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 2 (OMS nr.1030/2009 actualizat) si care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului.

- termen de solutionare maxim 20 zile lucratoare.

- nu se percep taxe.

Documente necesare

- a. cererea de autorizare si documentele specifice obiectivului/activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 (ordin OMS 1030/2009 actualizat);

- b. declaratia pe propria raspundere semnata de managerul unitatii/administratorul si/sau titularul activitatii, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 din ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009 actualizat - in dublu exemplar;