1.     Autorizare sanitară a funcționării în baza declarației pe propria răspundere

 (Conform ORD. MS nr. 1030/2009 actualizat)

Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declarația pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului și este înstiințată și solicitată pentru verificarea conformității.

.

·        se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 (OMS nr.1030/2009 actualizat) și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului

·        termen de soluționare maxim 20 zile lucrătoare

·        nu se percep taxe

 

Documente necesare

a. cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 (ordin OMS 1030/2009 actualizat);

         b. declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din ordinul Ministerului Sănătății nr. 1030/2009 actualizat – în dublu exemplar;