ANEXA
Situația privind autorizațiile sanitare de funcționare (ASF) pentru sistemele de producție și/sau distribuție a apei potabile 
(>5000 locuitori racordați)
Nr. operatori de apă catagrafiați Nr. operatori de apă care dețin ASF Nr. operatori de apă cu ASF-uri cu viză anuală Lipsă ASF / viză anuală pe ASF
Enumerați operatorii de apă care nu dețin ASF Motivele pentru care operatorii de apă nu dețin ASF  Enumerați operatorii de apă care nu dețin viza anuală pe ASF Motivele pentru care operatorii de apă nu dețin viză anuală pe ASF
3 3 3 - - - -
Notă:
Se va respecta întocmai macheta si vor fi indicate motivele în mod clar, astfel încât să poată fi efectuată o evaluare a acestora.