NOI REGLEMENTARI PRIVIND OBTINEREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE 19 SEPTEMBRIE 2016

 

Incepand cu luna septembrie 2010, documentele care se eliberau la sediul Ministerului Sanatatii, ca de exemplu certificatle de conformitate, cele care atestau titlul de medic/medic dentist/farmacist/medic specialist sau primar/ asistenti medicali, se pot solicita Directiei de Sanatate Publica.

 

Dosarele (obligatoriu plic) cu actele justificative pentru eliberarea documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene se depun la Directia de Sanatate Publica Hunedoara, Deva, str.22 Decembrie nr.58, dupa urmatorul program:

            Marti – Joi      intre orele 9,oo – 15,oo

            Vineri               intre orele 9,oo – 12,oo

            Persoanele responsabile pentru preluarea si gestionarea acestor documente la nivelul Directii de Sanatate Publica Hunedoara sunt:

            Titular: ing.Deac Viorica – expert superior – compartiment RUNOS

            Inlocuitor: Antal Emilia – referent superior – compartiment RUNOS

Numarul de telefon la care pot fi contactate persoanele responsabile: 0254-211848 int.108

 

 Descarcare documente:

            Directiva-2005-36-CE-consolidata.pdf (166 pagini/2,3MB). Sursa:EUR-Lex

 

            Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din  7 septembrie 2005 privind recunoastrea calificarilor profesionale

            Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniu libertatii de circulatie a persoanelor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei

Norme nationale de transpunere a prevederilor Directivei 2005/36/CE privind profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical si moasa- poate fi descarcat de pe www.ms.ro/?pag=174&id=2732

            Alte profesii de sanatate  Centrul National de Recunoastre si Echivalare a Diplomelor www.cnred.edu.ro

 

Ghid documente:

 

Model cerere

-Model cerere medici/medici dentisti/farmacisti specialisti

ATENTIE: Documentele justificative se trec pe CERERE strict in ordinea prevazuta in GHID, iar  in DOSARUL PLIC in care se depun actele se aranjeaza in aceeeasi ordine indicata de ghid.

 

Model adeverinta angajator

In cazul documentelor care atesta experienta profesionala ceruta de normele comunitare pentru recunoasterea calificarii in celelalte state member UE, iar solicitantii nu pot depune copia legalizata a cartii de munca sau din cartea de munca nu rezulta functia, specialitatea in care desfasoara activitatea si cuantumul normei de incadrare, acestia vor prezenta contractul de munca vizat de ITM sau o adeverinta eliberata de unitatea sanitara de incadrare, intocmita numai dupa modelul de atasat.
Daca angajatorul este chiar persoana in cauza, adeverinta va fi insotita de o declaratie notariala din care sa rezulte ca datele din adeverinta respectiva sunt corecte si copia legalizata a certificatului de inmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societatii comerciale medicale.
Precizam ca pentru datele inscrise in Adeverinta, intreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea si legalitatea acestora revine in exclusivitate unitatii de incadrare emitenta.

Model adeverinta angajator

 

  ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE:

 

-Pentru doctor medic (pe licenta/diploma)

-Pentru medici specialist cu rezidentiat

-Pentru medici specialisti cu rezidentiat dar care detin certificat de conformitate dupa diploma de licenta

-Pentru medici specialist cu secundariat

-Pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti   Medicină de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime 

-Pentru dentisti promotia inainte de anul 2009

-Pentru dentisti promotia incepand cu anul 2009

-Pentru farmacisti promotia inainte de anul 2008

-Pentru farmacisti promotia incepand cu anul 2008

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT 
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali
În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr . 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical
sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România .
În acest sens:
-începând cu data de 01.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.