ROMÂNIA                               

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ  A  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poştal 330190, judeţul Hunedoara

( 0254.211.848    Fax: 0254.213.758    E-mail: deva@asphd.ro    Web Site: www.asphd.ro

Compartiment Relaţii cu Publicul şi Comunicare

Nr.880/07.02.2013

 

 

 

                Detalii de contact cu privire la  Informatii de interes public, conform L544/2001

 

 1. Denumirea institutiei: Direcţia de Sănătate Publică
 2. Datele de legatura:
  1. Str.22 Decembrie nr.58, loc.Deva, cod 330190
  2. Telefoane centrala:      

                                                             i.      Direcţia de Sănătate Publică – 0254-211848

                                                           ii.      Sănătate Publică – 0254-225242

                                                        iii.      Control în Sănătate Publică – 0254-225242

Telefoane directe:

-          Director Executiv – 0254-217580

-          Contabilitate – 0254-230385

-          Epidemiologie – 0254-234582

-          Laboratoare – 0254-214870

-          Serviciul Permanenţă – 0254-225242

  1. Fax: 0254-213758
  2. Pagina de internet: www.asphd.ro
  3. Adresa de e-mail: deva@asphd.ro

 

 

 1. Conducere:

ec.Cinda Monica           - Director Executiv

                                                    - Director Executiv Adjunct Sănătate Publică

                                     – Director Executiv Adjunct Economic

 1. Program de functionare si audiente:       

              a. Program de functionare:

          Functionari publici si personal mediu contractual

                   Luni – Joi  7:30 – 16:00

     Vineri  7:30 – 13:30

          Medici contractuali si asistenti laborator:

                   Luni – Joi  7:45 – 15:00

                         Vineri  7:30 – 13:30

          Serviciul de permanenta:

Luni – Joi  16:00 – 07:30

                         Vineri  13:30 – 08:00

                   Sambata – Duminica   08.00 – 08.00

 

          b.  Program de audiente:

          Director Executiv – Marti, orele 10:00 – 11:00

          Dircector Executiv Adjunct Sanatate publica – Miercuri, orele 10:00 – 11:00

 1. Legislatie:

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti; (pentru legislaţia specifică, consultati site- ul www.asphd.ro)

 

 

 

 1. Atribuţiile principale ale instituţiei:

 

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Sanatatii, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

    ART. 2

    Directiile de sanatate publica evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice din unitatile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitatile sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii, luand masuri pentru asigurarea accesului la asistenta medicala a oricarei persoane din raza judetului.

    ART. 3

    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin serviciile de supraveghere medicala, coordoneaza, organizeaza, evalueaza si participa la realizarea programelor nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, in domeniile de competenta, prin personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii.

    ART. 4

    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, organizeaza activitati in domeniul medical al sanatatii publice.

 

    ART. 5

    (1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza, coordoneaza si participa la asistenta medicala in caz de calamitati, epidemii, catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii.

    (2) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu inspectoratele pentru situatii de urgenta si cu alte structuri ale Ministerului Sanatatii.

    ART. 6

    (1) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, intocmesc si transmit rapoarte statistice periodice catre institutiile desemnate in acest scop.

    (2) Furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare, cu respectarea confidentialitatii datelor personale.

    ART. 7

    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti avizeaza si supun aprobarii conducerii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor unitatilor sanitare din subordinea acestora.

    ART. 8

    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti desemneaza reprezentanti in consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum si din unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

    ART. 9

    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti monitorizeaza afisarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii, pentru unitatile subordonate.

    ART. 10

    La cererea unor persoane fizice sau juridice, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, servicii medicale de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare.

    ART. 11

    Veniturile realizate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti constituie venituri proprii, care se folosesc in conditiile legii.

 

 

         

         

 

           

DIRECTOR EXECUTIV,                                              CONSILIER RELAŢII cu    

    ec.Cinda Monica                                                PUBLICUL şi COMUNICARE, 

                                                                             jurn. Olari Liliana